fbpx
Slova uistenia, sústredená pozornosť, darčeky, skutky služby, fyzický kontakt. Ktorým z týchto jazykov lásky rozprávate vy? Ktorý z nich je pre vás primárny? Ktorým potrebujete, aby hovoril k vám váš partner aby ste sa cítili milovaný? Možno to tušíte, možno zatiaľ toto poznanie nemáte.

Test obsahuje 30 dvojíc rôznych výrokov. Každú dvojicu si prečítajte a vyberte si výrok, ktorý najviac vyjadruje to, čomu dávate prednosť.

V niektorých prípadoch budete mať možno chuť označiť oba výroky, ale je potrebné vybrať si len jeden z nich – ten, ktorý vo všeobecnosti najviac vystihuje vaše postoje v partnerských situáciách. Jednoznačný výber je dôležitý pre to, aby boli výsledky testu čo nepresnejšie.

Znenie testu je písané v mužskom rode, urobili sme tak len pre jeho väčšiu jednoznačnosť. Pri jeho vypĺňaní myslite na seba a svojho partnera či partnerku. Odpovedajte tak, ako to skutočne cítite, nie tak, ako si myslíte, že by to malo byť. Neponáhľajte sa, každú odpoveď si pokojne rozmyslite.

Výsledky testu sa po jeho ukončení zobrazia na obrazovke či displeji vášho zariadenia.

Na vyplnenie testu si vyhraďte 10-15 minút nerušeného času. Pohodlne sa usaďte, vytvorte si pokojnú atmosféru a môžete začať.

Inštrukcie

Najvyšší možný počet bodov pre akýkoľvek jednotlivý jazyk je 12.
Pri ktorom jazyku lásky dosiahnete najväčší počet bodov? Práve toto bude váš primárny jazyk lásky.
Pokiaľ dva jazyky dosiahnu rovnaký počet bodov, ste „dvojjazyčný“ a máte dva primárne jazyky lásky.
Pokiaľ ste „dvojjazyčný“ alebo druhý jazyk sa počtom bodov veľmi blíži k vášmu primárnemu jazyku, znamená to, že oba druhy prejavov lásky sú pre vás dôležité.

Spracované podľa knihy s názvom „5 jazykov lásky“ od Garyho Chapmana. Zdroj: www.5lovelanguages.com

Otázky

1.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
2.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
3.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
4.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
5.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
6.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
7.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
8.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
9.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
10.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
11.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
12.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
13.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
14.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
15.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
16.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
17.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
18.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
19.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
20.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
21.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
22.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
23.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
24.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
25.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
26.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
27.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
28.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
29.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…
30.Je pre mňa viac zmysluplné, keď…