fbpx
Komunikácia
Kvalita komunikácie v partnerskom živote je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú spokojnosť vo vzťahu. Dôvodom toho je fakt, že komunikácia síce nie je v partnerstve zďaleka všetko, no je za všetkým a všetko ovplyvňuje.

Pomocou komunikácie vyjadrujeme čo cítime, čo potrebujeme, o čom snívame, kto sme. Práve ona je nástrojom, ktorý používame, keď si chceme niečo pekné vyjadriť alebo aj vtedy, keď nie sme s niečím spokojní. Je cestou vzájomného porozumenia i zdrojom mnohých bolestí vo vzťahu. Od toho, aký štýl komunikácie zvolíme v rôznych situáciách sa odvíja ich výsledok.

Podmienkami uspokojujúcej komunikácie sú najmä obojstranná otvorenosť a sebaodhalenie, porozumenie a empatické počúvanie, kladenie dobrých otázok, vzájomné zdieľanie udalostí života, pocitov a názorov oboch partnerov, priestor pre vyjadrenie spätnej väzby – súhlasu i nesúhlasu.

Komunikácia v partnerstve má rôzne podoby – verbálne i neverbálne. Plynie od monológov k dialógom, od slov povzbudenia k slovám odpustenia, od vyjadrení pochopenia k motivácii k zmene, predpokladá schopnosť uzatvárať dohody, činiť rozhodnutia, hľadať riešenia či priestor pre spoločný rast. Uskutočňuje sa vyznaním lásky, príťažlivosti a smeruje až k vyjadreniu sa v intimite a vášni.

Čas ako cena za spokojné manželstvo

Čas ako cena za spokojné manželstvo

Manželský vzťah putuje divočinou okolitého sveta. Každé manželstvo postretnú problémy, prekážky. Je ovplyvňované, skúšané, zažíva výhry a prehry. Vzťah dvoch ľudí je ovplyvnený inými vzťahmi, rodinnými príslušníkmi, financiami, prácou, deťmi, technológiami, záľubami,...

preèítajte si viac
Cesta od Ja k My

Cesta od Ja k My

Celé sa to začína tým jednoduchým slovom: „Áno.“ Rozhodnutím byť spolu v dobrom aj v zlom - byť jedným tímom naveky. Ako sa ale z dvoch ja stane tím – my? Ako ten tím udržiavať? Ako ho budovať? Jeden z mojich obľúbených manželských sloganov, inšpirovaný neznámym...

preèítajte si viac

Hádaj, podla čoho tvoj partner vie, že ho aktívne počúvaš?

Uhádni 3 silné stránky vášho vzťahu, o ktoré sa obaja môžete oprieť.

Uhádni, podľa čoho tvoj partner vie, že si ho vážiš.

Vyznaj - akýmkoľvek spôsobom - lásku svojmu partnerovi.