fbpx
Poznanie partnera
Manželstvo tvoria dvaja – on a ona. Dve odlišné bytosti s rôznou osobnosťou, históriou i túžbami do budúcnosti. Dve tajomstvá, ktoré sa vzájomne odhaľujú celý život. Poznať sa – alebo skôr poznávať sa – je spoločným dobrodružstvom, z ktorého vyviera vzájomný obdiv.

Niektorí z nás sa snažia zmeniť svoju polovičku, prerobiť ju podľa vlastných predstáv na niekoho iného. Ako následok potom partner cíti hnev a sklamanie prameniace z pocitu neprijatia, odsúdenia. Naopak spoznávaním partnera a jeho prijatím mu preukazujeme úctu a rešpekt, komunikujeme mu fakt, že je skvelé to kým je.

Iní zase pod tlakom okolností, povinností a nedostatku času, prestanú venovať pozornosť zmenám, ktoré sa dejú v ich vzťahu. Dôsledkom je vzdialenie sa jeden druhému, odcudzenie a množstvo situácií s povzdychom: „Tak takto ťa nespoznávam!“ Čo je vo veci? Zabudli vnímať premeny partnera, prestali rátať s jeho osobným rastom, zrením a tak sú prekvapení ako sú veci inak než boli.

Spokojné partnerstvo je založené na priateľstve. Priateľstvo sa buduje tak, že o sebe vieme a darúvame si to najcennejšie čo vlastníme – čas a pozornosť. V priateľskom vzťahu úplne prirodzene túžime vedieť, čo ten druhý má rád, čo mu je nepríjemné, aké sú jeho zvláštnosti. Poznáme jeho silné stránky i tie, ktoré by najradšej nemal. Vieme čo ho teší, čo zarmucuje, kde uspel i to, čo sa nepodarilo. Dokonca vieme jeho najvnútornejšie sny a túžby.

V takomto vzťahu bezpečia sa svojím partnerom potom nechávame radi ovplyvniť, prijmeme radu i pomoc. Radi sa s ním podelíme o vnútorné pocity, túžby, radosti. Chceme s ním tráviť čas, lebo vieme čo v tandeme môžeme dokázať a zažiť.

Priateľstvo ako základ spokojného manželstva

Priateľstvo ako základ spokojného manželstva

Priateľstvo je základnou charakteristikou a zároveň stavebným pilierom spokojného, pevného a trvajúceho manželstva. Neveríte? Urobte si so mnou jedno malé cvičenie. Spomeňte si na svojho najlepšieho priateľa. Ako vyzerá vaše priateľstvo? Čo ho charakterizuje? Obvykle...

preèítajte si viac

Uhádni 3 vône, ktoré má tvoj partner rád.

Hádaj aké (tajné) ambície má tvoj partner.

Hádaj, co považuje tvoj partner za najdôležitejšie pre fungujúci vzťah.

Hádaj, čo tvojho partnera určite rozosmeje.