Čo je to workoholizmus? Workoholizmus je v našej spoločnosti skrytou závislosťou, ktorou trpia mnohí okolo nás. Dnes nie je ničím výnimočným stretnúť niekoho, kto je neustále zaneprázdnený, koho odpovede sú z kategórie „nemám čas“, „mám toho veľa“, „inokedy, neskôr“....

preèítajte si viac