fbpx
RIEŠENIE KONFLIKTOV
Odpustenie ako cesta k láskyplnému partnerstvu

Anna Svobodová, lektorka a poradkyňa

Denisa Zlevská, psychologička a zakladateľka projektu Vzťahovo

3. december 2018

Niekedy máme vo vzťahu pocit, že čím viac budeme hovoriť, tým lepšie sa nám bude vo vzťahu dariť. Vo väčšine situácií máme potrebu neustále vysvetľovať a slovne rozoberať situácie, kedy partner urobí niečo, čo nám nerobí dobre. Niečo s čím nesúhlasíme a čo sa dotkne tých najcitlivejších miest v našich srdciach. Máme potrebu neustále do problému vŕtať a živiť ho. Opak je však pravdou. Do dialógu o trápení, zranení či probléme musí vstúpiť ešte jeden fenomén – odpustenie.

Odpúšťanie má vplyv na spokojnosť vo vzťahu

Výskumy o význame komunikácie vo vzťahoch poukazujú na fakt, že základným kameňom riešenia problémov nie je ani tak množstvo komunikácie o nich, ale existencia odpustenia a zmierenia. Ak totiž existuje v partnerstve model odpustenia a zmierenia, manželia sú ochotnejší a schopnejší iniciovať i udržiavať úsilie o zmysluplný dialóg. (Porov.: Ferch, S.R., 2001)

Čo nám z toho vyplýva? Ak chceme spolu hovoriť o citlivých témach, súčasťou dialógu o nich má byť priestor pre odpustenie a zmierenie. Samotné slová totiž často krát nedokážu preklenúť hlbokú priepasť, ktorá môže vzniknúť, keď sa k nám partner nechová podľa našich očakávaní alebo poruší nejakú spoločnú dohodu. Iba slová nedokážu vyliečiť sklamanie, ktoré môžeme cítiť v okamihu, keď nám druhý partner hoc aj nevedomky ublíži.

Základným kameňom riešenia problémov nie je ani tak množstvo komunikácie o nich ako existencia odpustenia a zmierenia vo vzťahu.

Zo života…

Predstavte si situáciu. Linda zistí, že sa jej partner Tomáš stretáva so svojou bývalou priateľkou. Zistí, že si z času na čas vymenia zopár smsiek, napíšu nejaký ten mail. Stretávajú na sociálnych sieťach a niekedy zájdu na kávu. V Tomášovom správaní sa neudeje voči Linde žiadna zmena, ale ju začínajú nahlodávať strach a neistota. Začína voči nemu cítiť zlosť, odpor, rozhorčenie. Možno ho v skrytosti duše začína až akoby nenávidieť, pretože potajomky za jej chrbtom robil niečo s čím ona nesúhlasí, čo jej ublížilo. Pýta sa samej seba, prečo jej to spravil, prečo jej o tom nepovedal a ako mu môže vlastne opäť dôverovať. Rozumom si hovorí, že sa nič nedeje a že sa všetko v pokoji vysvetlí. Jej emócie ju však úplne zahlcujú a ona si nedokáže zachovať chladnú hlavu. Rozhodne sa porozprávať sa s Tomášom o vzniknutej situácii. Situácia sa v konečnom dôsledku vysvetlí. Tomáš ju upokojí, že to naozaj nič neznamenalo, že ju ľúbi stále rovnako a nevymenil by ju za nikoho iného. Ospravedlní sa, prizná chybu, ktorú urobil a preberie za ňu zodpovednosť. Ale… Linda vo svojom vnútri cíti, že to nie je ono. Že to nie je také ako to bolo pred tým. Že mu nemôže dôverovať. Nedokáže odpustiť.

Odpustenie ako účinný prostriedok zvládania prekážok

Partnerstvá sa v priebehu svojej existencie stretávajú s veľkým množstvom prekážok – nabité pracovné rozvrhy, rôznorodé situácie s deťmi, obrovské množstvo povinností, nezhody s partnerovými rodičmi, naše staré vzorce správania, ktoré si nesieme z pôvodných rodín. S týmto všetkým je potrebné sa v priebehu budovania kvalitného vzťahu vysporiadať a nie vždy je to jednoduché a pokojné. Môžeme sa ocitnúť v rôznych mocenských bojoch, hádkach a sporoch, ktoré v nás po ich ukončení doznievajú a spôsobujú bolesť.

Schopnosť odpustenia sa v podobných situáciách javí ako veľmi účinný prostriedok k prekonaniu prekážok. Partneri, ktorí dokážu odpustiť jeden druhému, sú na dobrej ceste zbaviť sa toxickej bolesti v ich srdciach a uchovať si láskyplné spojenie medzi sebou.

Opýtali sme sa našich respondentov ako odpustenie ovplyvňuje ich spokojnosť vo vzťahu. Všetci sa jednoznačne zhodli na tom, že odpustenie je pre budúcnosť ich vzťahu veľmi podstatné.

Monika nám k tomu povedala: „Bez odpustenia nie je podľa mňa možné mať krásny vzťah. Pokiaľ by nebolo odpustenie, situácia by bola jednoznačne riešená ďalej inak, skôr negatívne, s určitými blokmi v komunikácii a v správaní jedného či obidvoch partnerov.“

Jarka dopĺňa: „Bez ospravedlnenia a odpustenia sa situácia nevyrieši. Jadro sporu sa ukryje niekde v hĺbke našich duší a rovnaká alebo podobná situácia sa k nám vráti neskôr ako bumerang.“

Náš príbeh pokračuje…

Vráťme sa na chvíľku k nášmu príbehu Lindy a Tomáša. Linda si môže vybrať cestu odpustenia, čo znamená, že aj ona prevezme zodpovednosť za svoje správanie i emócie. Príjme fakt, že Tomáš mohol urobiť chybu vo svojom rozhodovaní. Môže sa rozhodnúť veriť tomu, že to neurobil cielene s úmyslom jej ublížiť. Môže vypočuť Tomášovu verziu príbehu, pokúsiť sa vyhnúť obviňovaniu a nedosadzovať za jeho slová vlastné scenáre. Iba tak môže urobiť oný pomyselný krok vpred a ísť životom s Tomášom ďalej. Vďaka odpusteniu opustí krivdu, ktorá sa udiala v minulosti a dovolí slobodne tvoriť budúcnosť ich vzťahu.

Neodpustená zloba a sklamanie, ktorým dovolíme usadiť sa v našich srdciach po každej jednej hádke, zväčšujú emocionálnu priepasť medzi partnermi. Keď sa takýchto udalostí udeje veľa alebo príde tá povestná „posledná kvapka“, môže dôjsť k narušeniu dôvery vo vzťahu a k zmene prežívania emocionálnej blízkosti partnerov. Napokon sa niekedy stáva, že jeden z partnerov v snahe ochrániť samého seba, prestane byť ochotný zapojiť sa do procesu riešenia.

Rituál odpustenia

Odpustenie vo vzťahu môžeme realizovať aj formou určitého rituálu. Vďaka nemu si otvorene vyjadríme bolesť i odpustenie a môžeme sa zmieriť. Jeho súčasťou obvykle býva v prvom kroku upokojenie emócií, potom objasňujúci načúvajúci rozhovor, napokon prevzatie zodpovednosti za slová a skutky, dohoda o zmene. Rituál by mal obsahovať i slová ospravedlnenia a gesto zmierenia.

Z nášho malého prieskumu vyplynulo, že najčastejšie majú tieto rituály slovnú formu – akou je rozhovor a ospravedlnenie, inokedy aj fyzickú, akou sú objatie, pohladenie.

Respondentka Markéta nám k tomu povedala: „Väčšinou necháme vyprchať svoje emócie, povieme si, aké boli naše pocity a ktoré potreby neboli naplnené. Ospravedlníme sa a väčšinou potrebujeme ešte nejaký čas, aby sa naše emócie upokojili. Väčšinou ráno už je všetko v poriadku.“

Ďalší respondent Michal nám k tomu doplnil, že sa väčšinou snažia situáciu vyriešiť ešte do konca dňa, pred tým, ako idú spať, aby do nového dňa vstupovali už v stave zmierenia.

Ako vlastne spoznáme, že sme si po hádke odpustili a všetko je v poriadku? Juraj nám k tomu odpovedal: „Jednak si pred tým jasne slovne deklarujeme, že sme jeden druhému odpustili. A potom z tónu reči, ktorý je pokojnejší, milý, ústretový.“ Markéta dopĺňa: „Začneme robiť srandy, normálne sa bavíme, dáme si pusu.“

Odpustenie je spôsob ako zabrániť tomu, aby nám minulosť diktovala, ako má vyzerať budúcnosť.

Odpustenie nie je prejavom našej slabosti

Tým, že druhému odpustíme jeho chybu, neospravedlňujeme jeho správanie. Naopak schopnosť odpustenia ukazuje partnerovi našu silu – ukazuje našu dobrú vôľu pracovať s chybami v našom partnerstve. Dáva nám perspektívu budúcnosti, že sme pripravení spoločne uzdraviť svoje zranenia, pustiť svoje staré krivdy a posunúť sa smerom ďalej na našej spoločnej ceste.

Psychológ Jaro Křivohlavý vyslovil veľmi silnú myšlienku: „Odpustenie je spôsob ako zabrániť tomu, aby nám minulosť diktovala, ako má vyzerať budúcnosť.”

Odpustenie je cesta, po ktorej kráčajú dvaja – ten, komu bolo ublížené i ten, kto ublížil. Je to čin premeny oboch aktérov sporu. Aktom prijímania a dávania odpustenia. Aktom, ktorý má silu tvoriť budúcnosť vzájomného vzťahu i kultivovať ho.

Tip ako si vybudovať rituál odpúšťania nájdete v článku Iba prepáč nestačí od Denisy Zlevskej. Ponúka v ňom dobrý recept na odpúšťanie v partnerstve i rodinách.

Zdroje
Shann R. Ferch: Relational Conversation: Meaningful Communication as a Therapeutic Intervention. In: Counseling and Values. 2001 Vol. 45. S. 118-135

Autorka: Anna Svobodová

Autorka: Anna Svobodová

 
Anna Svobodová je lektorka a poradkyňa, ktorá sa zaujíma o problematiku medziľudských vzťahov, osobnostný rozvoj, motiváciu a rešpektujúcu komunikáciu. Je manželkou a mamičkou 2 detí. Partnerské vzťahy vníma ako kľúčové pre spokojnú rodinu a spoločnosť, nakoľko harmónia celej rodiny vychádza zo šťastných rodičov. Relaxuje pri jumpingu, dobrej knihe a s rodinou na výletoch do hôr. V projekte Vzťahovo – krajina vzťahov pôsobí ako redaktorka.

Autorka: Denisa Zlevská

Autorka: Denisa Zlevská

 
Denisa Zlevská je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo a partnerskej hry DUET. Ako psychologička a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách. Založila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov. Jej cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.