O nás z krajiny vzťahov

Radi by sme sa vám v krátkosti predstavili. Toto sme my, ktorí stojíme za projektom Vzťahovo. Sme na ceste životom rovnako tak, ako vy. Hľadáme cesty, ako naše vzťahy prežívať v radosti a láske, zmysluplnosti i nádeji. Ako odborníci objavujeme čo je tajomstvom spokojnosti vo vzťahoch a ako tomu pomáhať. Všetky naše pozorovania života či skúsenosti z praxe chceme zdieľať s vami v krajine vzťahov. Pozývame vás, aby ste sa stali jej obyvateľmi či susedmi. Vitajte!

Náš tím

Denisa Zlevská

Denisa Zlevská

 
Spolu s mojím manželom Miroslavom Zlevským sme autormi projektu Vzťahovo. Krajinu vzťahov sme priviedli k životu preto, aby v nej každý našiel dobrú radu, inšpiráciu i efektívnu odbornú pomoc. Dôležitým prvkom našej krajiny je hra a dobrá nálada. Preto sme spolu s celým tímom vytvorili partnerskú Hru DUET. Mojím snom bolo spojiť psychologické vzdelanie i prax s témami života a priniesť užitočné odborné poznatky jazykom, ktorému všetci rozumieme. To je aj mojim cieľom v článkoch, ktoré píšem k témam 7 partnerských zručností i v celej mojej práci. Ako psychologička a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venujem témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách. Založila som a riadim poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytujem poradenstvo pre páry i individuálnych klientov. Jeho cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch. Viac o mne nájdete tu.

Miroslav Zlevský

Miroslav Zlevský

 
Spoločne s mojou manželkou Denisou Zlevskou sme autormi projektu Vzťahovo. Chceme ním priniesť do vzťahov hodnotu komunikácie cez jednu z najprirodzenejších ciest akou je hra. Veríme, že vzťahy je potrebné udržovať v kondícii, aby prinášali svoje ovocie a preto sme vymysleli Hru DUET ako jeden z efektívnych i zábavných nástrojov. Venujem sa vytváraniu hier kde spájam poznatky zo sveta technológií, gamifikácie a komunikácie. V rámci projektu sa starám o všetko, čo súvisí s IT prostredím – od spravovania webu až po technologický návrh riešení našich nápadov. Viac o mne nájdete tu.

Zuzana Árvayová

Zuzana Árvayová

 
Som manželka, matka i babka, ktorej ležia na srdci dobré vzťahy v partnerstvách i rodinách. Ich hodnota ma motivuje aj v rámci projektu Vzťahovo, kde prispievam svojimi článkami k témam 7 partnerských zručností. Okrem redakčnej práce som spoluautorkou partnerskej Hry DUET. Pôsobím aj ako lektor v oblasti manželských i rodičovských zručností. Poradensky pôsobím v Centre pre tréning a rozvoj, ktoré stojí za projektom Vzťahovo. Tu sa venujem manželskému, individuálnemu i rodinnému poradenstvu. Vo svojej práci aplikujem na riešenie orientovaný prístup ku klientovi.

Externí spolupracovníci

Mária Lettrichová

Mária Lettrichová

 
Je spolumajiteľkou maklérskej spoločnosti Perspective Group, s.r.o. V oblasti finančného sprostredkovania pôsobí od roku 2005. Pri práci s klientmi sa opiera nie len o vedomosti zo štúdia na Ekonomickej univerzite, ale najmä o dlhodobé skúsenosti z pôsobenia na finančnom trhu. Ku každému klientovi pristupuje individuálne s ohľadom na jeho špecifické potreby, možnosti a ciele. Snaží sa mu odporučiť také riešenie jeho finančnej situácie, aké by zrealizovala sama sebe v jeho situácii. V projekte Vzťahovo sa venuje témam správy financií v manželstve a rodine.

Martina Hanušková

Martina Hanušková

 
Je psychologička venujúca sa problematike výchovy a vzdelávania detí a adolescentov. Zaujíma sa tiež o oblasť medziľudských, najmä partnerských vzťahov a rodiny, ktoré tvoria pevný základ potrebný pre efektívne zvládanie a prekonávanie životných výziev. Momentálne sa vzdeláva v dlhodobom výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve. Relaxuje v prírode a pri joge. V projekte Vzťahovo pôsobí ako externá redaktorka.

Zobraziť
Skryť