fbpx

Krajina vzťahov

„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“
Antoine de Saint-Exupéry

Krajina vzťahov

„Láska objavuje na milovanej osobe stále nové svetadiely.“
Vincent Van Gogh

Krajina vzťahov

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“
André Maurois

Vitajte na webovom portáli o vzťahoch

Vzťahovo

Krajina, kde sa obyčajné každodenné veci stávajú neobyčajnými. Miesto, kde spolu žijeme sloganom:
„Aby nám spolu dobre bolo!
Čo u nás vo Vzťahove nájdete?

Predovšetkým porozumenie človeku a vzťahom snúbiace sa s túžbou prispieť k tomu, aby naše vzťahy boli naplnené zmyslom.

Prinášame vám užitočné informácie o tom, čo robiť pre to, aby ste mohli prežívať svoje vzťahy s radosťou a v spokojnosti.

Inšpirujeme vás životnými príbehmi zaujímavých „obyčajných“ ľudí, ktorí nám majú – na základe životných skúseností – čo povedať.

Nájdete u nás aj rozhovory s odborníkmi z oblastí, ktoré sú pre vzťahy dôležité.

Ponúkame tipy, rady a inšpirácie zo života vzťahov a pre praktický život.

Kto vám tento obsah prináša?

Odborníci z Centra pre tréning a rozvoj pod taktovkou psychologičky Denisy Zlevskej a externí spolupracovníci z rôznych oblastí, ktoré sa týkajú reálneho života vo vzťahoch. Viac o nás nájdete tu.

Sledujte nás – postupne odhaľujeme čo je pre vzťahy dôležité a napĺňame portál zaujímavými informáciami.

Ako náš príbeh začína?

Vzťahovo štartuje v oblasti, ktorú považujeme za najdôležitejšiu. Začíname partnerskými vzťahmi. Bez nich len veľmi ťažko budeme mať zdravé rodiny, šťastné deti i spoločnosť.

Téme partnerských vzťahov sa venujeme už niekoľko rokov poskytovaním odborného poradenstva pre manželov a partnerov. Naše skúsenosti vám chceme ponúknuť aj takouto formou, akou je Vzťahovo. Viac o našej práci nájdete tu.

V čom sme jedineční?

V roku 2018 sme na trh priniesli výnimočnú partnerskú hru DUET 1, ktorá sa tešila veľkému záujmu. Prvé vydanie si zakúpilo viac ako 880 párov po celom Slovensku v 87 mestách a obciach. Táto skúsenosť nás motivovala pokračovať a po usilovnej práci sme vytvorili úplne novú hru.

Hra DUET 2 je oproti pôvodnej verzii vylepšená o niekoľko ďalších zaujímavých prvkov. Ponúkame v nej vzájomné prehĺbenie poznania sa partnerov aj rozvoj 7 najdôležitejších partnerských zručností. Bonusom je, že sa dozviete akú rolu vo vašom vzťahu zastávate.

Na známosť sa všetkým dáva, jedna skvelá dobrá správa!

Vydali sme pre vás novučičkú hru DUET 2, tentoraz s heslom: „Zahraj sa, zohraj sa!

Čo je to hra DUET 2?

Je to jedinečná partnerská hra, ktorej cieľom je zabaviť sa a prehĺbiť 7 najdôležitejších partnerských zručností i vzájomné poznanie.

Čo hra obsahuje?

70 základných hracích kariet – odzrkadľuje 7 partnerských zručností. Pe každú zručnosť máte k dispozícii 10 kariet – 7 hádaniek a 3 akčné úlohy

Uhádnutím jednotlivých hádaniek sa partneri dozvedia ako dobre poznajú jeden druhého v 7 manželských zručnostiach. Plnením akčných úloh môžu partnera príjemne prekvapiť a prispieť tak k budovaniu 7 zručností.

30 bonusových kariet – kto z vás je vo vzťahu kronikár, kto bilinkár a kto hvezdár? Ak uhádnete úlohy bonusových kariet odkryjete vašu rolu vo vzťahu.

Čo hra prináša?

Hravou formou sa dozviete jeden o druhom veci, ktoré ste nevedeli alebo pripomeniete tie, na ktoré ste zabudli. Navyše sa zoznámite so 7 najdôležitejšími zručnosťami potrebnými pre spokojné partnerské spolužitie. Dobre sa zabavíte a zohráte sa v oblastiach, ktoré sú užitočné pre vzťah.

Pozývame vás na jej ochutnanie už tu – u nás na webe – kde budeme hádanky odhaľovať a vy na ne môžete hľadať odpovede.

Kto hru pripravuje?

Hru pre vás vytvárame my – tím odborníkov z Centra pre tréning a rozvoj – ktorí sa dlhodobo venujeme párom a manželstvám formou psychologického poradenstva, vzdelávania i koučingu.

Čo nás k tomuto nápadu inšpirovalo?

Nápad vytvoriť hru vznikol ako naša spontánna reakcia na potreby partnerov rozvíjať vzájomné poznanie a posilňovať partnerský vzťah, ktorý je základom pre šťastný spokojný život partnerov i rodín.

Všimli sme si, že mnohí partneri sa časom od seba vzďaľujú a začínajú si byť akoby neznámymi – často z dôvodu narodenia detí, či pracovnej zaneprázdnenosti. Komunikácia sa redukuje na praktické a organizačné témy a vytráca sa vzájomný priateľský dialóg a vnútorné zdieľanie. Toto spôsobuje vo vzťahoch pocit odcudzenia a samoty, ktorý môže viesť k nevere, či sklamaniu z partnerstva.

Preto sme sa rozhodli priniesť na trh niečo, čo spríjemní spoločné chvíle a celkom prirodzene bude rozvíjať vzťah i prispeje k obnoveniu vzájomnej blízkosti. Veríme totiž, že o lásku je potrebné sa starať – potrebuje nás – našu pozornosť i konkrétne činy.

Kde je možné hru získať?

Hru je možné kúpiť prostredníctvom nášho webshopu.

Aby vám nič neušlo, čo sa u nás deje a pripravuje, zaregistrujte sa na odber noviniek.

Čo na hru DUET 1 hovorili tí, ktorí si ju zahrali?

Ak chcete vedieť aké boli ohlasy na prvé vydanie hry DUET, ponúkame pár referencií.

7 zručností pre kvalitný partnerský vzťah

Predstavujeme vám 7 najdôležitejších manželských zručností, ktoré odborné psychologické výskumy definovali ako ťažiskové pre dlhodobý uspokojivý partnerský vzťah.

Počúvanie, empatické porozumenie a vhodná reakcia na partnera – ako súčasť komunikácie – hrajú významnú rolu v kvalite vzťahov. Pohľad na situácie zo spoločnej perspektívy „my“ prispieva k spokojnosti v partnerstve.
Poznanie silných stránok spolu s ocenením partnera prináša do spoločného života pozitívny efekt a ovplyvňuje osobnú angažovanosť v partnerstve. Vedomie slabín zase vytvára priestor pre dopĺňanie a spoluprácu. Neutíchajúca zvedavosť v spoznávaní partnera je prevenciou nudy.
Starostlivosť o seba samého i práca na osobnom raste hrá ústrednú úlohu pri riešení záťažových situácií vo vzťahu. Ak máme dosť emocionálnej, či fyzickej energie, potom máme tendenciu riešiť náročné situácie o väčšom pokoji a s prehľadom.
Esenciálnou partnerskou zručnosťou je schopnosť riešiť vzniknutú situáciu a nie jej individuálne interpretácie a domnienky. Zotrvanie vo faktickej rovine s cieľom riešenia je efektívnou stratégiou riešenia konfliktov. Nemá v nej miesto obviňovanie, či prílišná zameranosť na chyby.
Sex i romantika sú esenciálnou súčasťou partnerských vzťahov. Sexuálna spokojnosť partnerov je spojená so spokojnosťou vo vzťahu a ovplyvňuje jeho stabilitu a to tak u mužov i u žien.
Zručnosť efektívne narábať s financiami v partnerstve je jednou z kľúčových zručností každodenného života. Transparentnosť a participácia oboch partnerov vo finančnej oblasti sa odráža na dôvere a zodpovednosti za vzťah. Nemenej dôležitá je spolupráca na bežnom dianí a domácich prácach.
Spôsob, ako sa páry vyrovnávajú so stresom významne ovplyvňuje kvalitu ich vzťahu. Ide pritom nielen o individuálne zvládnutie stresu, ale aj to spoločné. V hre sú tak kritické životné udalosti ako aj každodenné stresy.

O kompetenciách

Je zrejmé, že investícia do partnerského vzťahu je pre jeho kvalitu i trvácnosť nevyhnutná. Moderné psychologické výskumy to potvrdzujú a definovali 7 zručností, na ktorých sa oplatí pracovať a tak efektívne ovplyvniť naše prežívanie partnerstva.
Kontaktujte nás!
Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@vztahovo.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

15 + 5 =

Kontaktné údaje

Telefón

+421 911 913 824

Email

info@vztahovo.sk