fbpx
KOMUNIKÁCIA
Čas ako cena za spokojné manželstvo

Zuzana Árvayová, lektorka a poradkyňa

24. január 2019

Manželský vzťah putuje divočinou okolitého sveta. Každé manželstvo postretnú problémy, prekážky. Je ovplyvňované, skúšané, zažíva výhry a prehry. Vzťah dvoch ľudí je ovplyvnený inými vzťahmi, rodinnými príslušníkmi, financiami, prácou, deťmi, technológiami, záľubami, chorobou. Faktory, nad ktorými často nemáme priamu kontrolu, ovplyvňujú oboch partnerov a stáva sa, že spôsobujú napätie a vzájomné odcudzenie sa.
Chceme stihnúť príliš veľa a potom sa ľahko stane, že nestihneme to, čo je najdôležitejšie – byť tu jeden pre druhého.
Nestíhame všetko
Zaiste, stáva sa to, je to normálne. Veď treba chodiť do práce, zabezpečiť bývanie, podať pomocnú ruku blízkym, venovať sa svojim záľubám, nájsť informáciu na internete, zariadiť vybavovačky. Tlak zvonku narastá a ovplyvňuje i ten najlepší vzťah.
Ak týmto fenoménom necháme voľný priebeh, udomácnia sa v našich životoch natoľko, že sa postavia medzi nás. Zrazu zisťujeme, že sa vzďaľujeme, žijeme len vedľa seba, nie je nám spolu dobre, sme nešťastní. Vo vzájomných interakciách zakúšame iba tie stránky vlastnej i partnerovej osobnosti, ktoré vôbec nie sú anjelské. Našu pozornosť si ukradne niečo mimo nás a začíname si chýbať.
Len ak povieme niektorým záležitostiam života povedať nie, môžeme povedať áno svojmu partnerovi a vzťahu.
„Na všetko máš čas, len na mňa nie!“ Známa veta, ktorá snáď zaznela v každom manželstve. Ak ešte podobné vety v našich vzťahoch zaznievajú, je to dobrý znak. Ak prestanú, túžby utíchnu a vzťah slabne. Majme preto naše uši otvorené na požiadavky na čas, prítomnosť, pozornosť, ktoré partner na nás vysiela. Sú pozvaním k zblíženiu, k podstate vzťahu. Neodmietajme ich, neprepočúvajme, neodkladajme napotom, ale hľadajme cestu k ich naplneniu. Odkladať ich sa totiž nevypláca.
Manželský život je ako loď. Nepotopí sa kvôli vode, ktorá je okolo nej, ale kvôli tej, ktorá do nej prenikne.
Stíhajme podstatné
O vzájomnú spokojnosť sa musíme denne pokúšať, smerovať k nej, spoluvytvárať ju v čase. Rastie totiž iba to, čomu venujeme pozornosť, čas a energiu. Manželstvo samo o sebe nezariadi, aby dvaja boli šťastní. Prikladať dennodenne do „ohňa“ vzťahu aspoň malé polienka sa oplatí. Iba tak oheň udržíme a uchránime pre vyhasnutím.
Čo sú tie naše „polienka“, ktoré vzťah udržujú? Odpoveď nájdete na začiatku vzťahu. Vtedy sme „existovali“ iba „jeden pre druhého“ a úpenlivo sme strážili, aby nik medzi nás nevošiel. Spoločný čas bol pre nás najväčšia devíza, počas ktorej sa budovala naša láska. S najväčšou pravdepodobnosťou sme nesledovali televízor, nesurfovali po internete. Skôr sme si užívali vzájomnú blízkosť, úprimný záujem jeden o druhého, rozhovory, zábavu i podporu.
Autorka: Zuzana Árvayová

Autorka: Zuzana Árvayová

Som manželka, matka i babka, ktorej ležia na srdci dobré vzťahy v partnerstvách i rodinách. Okrem redakčnej práce som sa podielala na tvorbe partnerskej Hry DUET. Pôsobím aj ako lektorka v oblasti vzdelavania dospelých.