fbpx
POZNANIE PARTNERA
Priateľstvo ako základ spokojného manželstva

Martina Hanušková, psychologička

Denisa Zlevská, psychologička a zakladateľka projektu Vzťahovo

8. jún 2019

Priateľstvo je základnou charakteristikou a zároveň stavebným pilierom spokojného, pevného a trvajúceho manželstva. Neveríte?

Urobte si so mnou jedno malé cvičenie. Spomeňte si na svojho najlepšieho priateľa. Ako vyzerá vaše priateľstvo? Čo ho charakterizuje?

Obvykle na túto otázku dostávam odpovede ako: jeden druhému dôverujeme, nevieme sa dočkať, kedy sa stretneme a všetko si porozprávame, vzájomne sa povzbudzujeme, oceňujeme a smejeme. Znie to skvele, čo poviete?

Priateľstvo ako základ spokojnosti v manželstve

Psychológ John Gottman, ktorý sa dlhé roky venuje výskumu a práci s pármi, vo svojich prácach píše: „Šťastné manželstvá sú založené na hlbokom priateľstve“.

Partneri, ktorí sú dobrými priateľmi, sú podľa výskumov v manželstve spokojnejší. Ich vzájomné priateľstvo im pomáha zvládať aj náročné životné obdobia a výzvy. Dokonca sa vďaka pevnému priateľskému putu medzi partnermi buduje emocionálna aj telesná príťažlivosť. Ako je to možné?

Spoločným trávením času sa prehlbuje ich vzájomné poznanie. Partneri sa cítia natoľko bezpečne, že sa dokážu jeden druhému otvoriť bez obáv z odsúdenia či výsmechu. Pomáhajú si napĺňať potenciál toho druhého, fandia si v úspechoch a podopierajú sa v krízach..

Ako to ale dosiahnuť? Opäť nemusíme chodiť ďaleko po odpoveď. Zamyslite sa so mnou nad otázkou: Ako budujete svoje najlepšie priateľstvo? Trávime spolu čas, rozprávame o svojich zážitkoch, snoch, trápeniach, počúvame sa a pomáhame si hľadať riešenia a robiť dobré rozhodnutia. Robíme si srandu jeden z druhého, doprajeme si aj čas spoločných záujmov. Je to vlastne úplne jednoduché a každému prirodzené.

Vytvorenie a udržanie dobrého priateľstva si vyžaduje čas a úsilie oboch partnerov.

Nie je priateľ ako priateľ

„To, aký má byť dobrý priateľ – čo by sme mali mať spoločné či rozdielne a čo od neho v rôznych situáciách očakávame, nám veľa napovie o našich očakávaniach ohľadom partnera“, upozorňuje výskumník John Gottman.

Jasná odpoveď na otázku: „Aký by mal byť môj priateľ?“, teda tvorí základ pre dobre fungujúce manželstvo. Položte si preto ju aj vy a nájdite vaše jedinečné odpovede. Pomôckou vám k tomu môže byť aj nasledujúce cvičenie.

Malé cvičenie pre vás oboch

Pre lepšie objasnenie osobných predstáv o dobrom priateľovi si vyskúšajte so svojím partnerom zodpovedať nasledujúce otázky o dobrom priateľstve. Následne ich môžete vzájomne zdieľať a porovnať s partnerom.

  • Potrebujete si s dobrým priateľom hovoriť o svojich pocitoch (smútok, hnev, strach…)? Čo potrebujete z jeho strany, aby ste sa cítili pochopená/ý?
  • Akú rolu hrá akceptácia vo vašom priateľskom vzťahu? Kedy sa cítite prijatá/ý aká/ý ste?
  • Je pre vás dôležité podporovať sa a povzbudzovať? Čo vám padne najlepšie?
  • Akú rolu hrá úprimnosť vo vašom priateľskom vzťahu? Je pre vás dôležité zdieľať otvorene svoje názory? Ako si vzájomne komunikovať nesúhlas či iný názor?
  • V akej miere je pre vás dôležitá dôvera a diskrétnosť? Čo sa stane ak priateľ zradí vašu dôveru? Ako ju napraviť?
  • Ako prepojení by ste vzájomne mali byť? Čo považujete pri žiadosti o láskavosť „za hranicou“?
  • Nakoľko je pre vás venovať sa rovnakým záľubám? Ako veľmi sa potrebujete obohacovať práve svojou rozdielnosťou v záujmoch?

To, aký má byť dobrý priateľ – čo by sme mali mať spoločné či rozdielne a čo od neho v rôznych situáciách očakávame, nám veľa napovie o našich očakávaniach ohľadom partnera.

Rovnako ako v akomkoľvek inom priateľstve, aj o priateľstvo medzi partnermi je potrebné sa kontinuálne starať. Prejavovaním záujmu jeden o druhého, tvorením spoločných zážitkov a držaním partnerovej strany, sa môže toto puto posilňovať každý deň. A čím dlhšie sa o to budete pokúšať, tým prirodzenejšie vám to pôjde.

Inšpirácie a zdroje:

BRITTLE, Z. 2016. F is For Friendship. Dostupné na: F is for Friendship

LISITSA, E. 2014. What Does Friendship Mean to You? Dostupné na: What Does Friendship Mean to You?

SCHNELL, S. L. 2018. The Importance of Friendship in Marriage. Dostupné na: The Importance of Friendship in Marriage

Autorka: Martina Hanušková

Autorka: Martina Hanušková

 
Martina Hanušková Je psychologička venujúca sa problematike výchovy a vzdelávania detí a adolescentov. Zaujíma sa tiež o oblasť medziľudských, najmä partnerských vzťahov a rodiny, ktoré tvoria pevný základ potrebný pre efektívne zvládanie a prekonávanie životných výziev. Momentálne sa vzdeláva v dlhodobom výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve. Relaxuje v prírode a pri joge. V projekte Vzťahovo pôsobí ako externá redaktorka.

Autorka: Denisa Zlevská

Autorka: Denisa Zlevská

 
Denisa Zlevská je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo a partnerskej hry DUET. Ako psychologička a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách. Založila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov. Jej cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.