RODINA
Ako zdarne rozbehnúť školský rok, aby sme sa v rodine nezbláznili

Martina Hanušková, psychologička

1. September 2019

Čas dovoleniek, slnka a sladkého ničnerobenia sa s príchodom septembra pomaly končí. Zo dňa na deň sa režim vráti do starých „školských“ koľají a behanie po vonku nahradia skoršie vstávanie a domáce úlohy. Kolotoč sa spustí odznova. Neklesajte na duši, všetko sa dá zvládnuť plynule a s radosťou!
Rutina nemusí byť nudná
Začiatok školského roka sa dá zdarne rozbehnúť tak, aby nebol náročný pre deti a stresujúci pre rodičov. Základom je dobrá príprava a plánovanie, ktoré začínajú už v lete. Obdobie školského roka je obdobím rutiny, ktorú je dobré začať trénovať skôr, než v prvý školský deň. Ranné vstávanie, pravidelný režim a skoršie zaspávanie je príjemnejšie, ak si naň deti zvyknú. Nastaviť budík a naplánovať zoznam povinností na ďalší deň ich dokáže dobre pripraviť na vyučovanie a režim spojený so školou. Povinnosti pritom nemusia byť nepríjemné – môžeme sa s deťmi dohodnúť napríklad na čítaní obľúbenej knihy, písaní denníka alebo vyfarbovaní maľovaniek.
Pripraveným šťastie praje
Ak sa mladšie deti chystajú do školy prvýkrát, je dobré si s nimi tiež niekoľkokrát dopredu spoločne prejsť trasu a obzrieť školu. Na ceste ich potom nič nezaskočí. Prípravu školskej tašky, peračníka, vrecúška na výtvarnú či telesnú výchovu nie je dobré ponechať na poslednú chvíľu. Vždy je prospešnejšie, ak si naň necháme dostatok času, aby sme do ich prípravy zapojili aj deti. Tým si opäť občerstvia pravidlá školského vyučovania a učíme deti niesť zodpovednosť za prípravu naň.

Rodina je jeden systém, ktorý dokáže dobre fungovať len vtedy, keď k tomu prispejú všetky jeho časti.

Rodina by mala fungovať ako tím
Deti by mali, aj po odštartovaní nového školského roka, zostať aktívnou súčasťou rodinného fungovania. Zapojme ich do spoločného rozhovoru o domácich prácach, starostlivosti o domáce zvieratko či iných povinnostiach. Dohodnite sa s nimi, ktoré z prác by chceli vykonávať. Dať im na výber zvyčajne funguje lepšie, než im to prikázať.

Rodina je jeden systém, ktorý dokáže dobre fungovať len vtedy, keď k tomu prispejú všetky jeho časti. Vzájomná pomoc rodičov aj detí zabezpečia, že rodina bude fungovať ako dobrý tím aj v časoch, keď sa povinnosti nakopia a život nefunguje tak, ako si to predstavujeme.

Pri vzájomnom rozhovore členov rodiny si deti osvojujú dôležité zručnosti ako počúvanie, zdieľanie a striedanie sa s inými, ktoré v škole naplno využijú.

Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie
Spoločné rodinné rozhovory dokážu rodinu zomknúť. Prostredníctvom nich zistíme, ako sa majú jednotliví členovia, čo cítia, čo zažili a čo ich v blízkej budúcnosti čaká. Zahrnutie témy začiatku školského roka do rozhovoru s deťmi, ich pripraví na nadchádzajúce obdobie. Pýtajme sa ich, aké majú pocity z nového školského roka, na čo sa najviac tešia, aké zmeny ich čakajú a či je niečo, z čoho majú strach alebo pred čím cítia rešpekt. Pri vzájomnom rozhovore členov rodiny si zároveň deti osvojujú dôležité zručnosti ako počúvanie, zdieľanie a striedanie sa s inými, ktoré v škole naplno využijú.
Rodinné plánovanie
Oprášte opäť týždenné rodinné plánovanie formou rodinných kruhov – akýchsi rodinných porád. Vhodným dňom býva nedeľa, prípadne piatok večer. Vtedy si na 15 minút spoločne sadnite a povedzte si čo vás na ďalší týždeň čaká. Je to priestor pre to, aby sme o sebe vedeli i pre to, aby sme priniesli nápady na spoločný čas či na zlepšenie rodinného fungovania.

Existuje mnoho krásnych rodinných kalendárov alebo si jeden spoločný môžete aj vyrobiť a používať ho po celý rok. Vytvorte v ňom pre každého priestor, kde si bude zapisovať krúžky, stretnutia, oslavy či iné dôležité veci. Nezabudnite aj na rodinnú kolónku, kde si budete označovať sviatky, výlety či rôzne rodinné radosti i povinnosti. Okrem týždenného plánovania zaveďte mini plániky na deň, ktoré budú obsahovať aj denné školské povinnosti a domáce práce.

Nielen začiatok školského roka, ale akákoľvek životná výzva sa dá zvládnuť spoluprácou celej rodiny. Podporte sa navzájom a oceňte za to, čo ste spoločne zvládli. Veď je to zásluha všetkých. Či sa vaše deti do školy chystajú alebo z nej dávno odišli.

Autorka: Martina Hanušková

Autorka: Martina Hanušková

 
Martina Hanušková Je psychologička venujúca sa problematike výchovy a vzdelávania detí a adolescentov. Zaujíma sa tiež o oblasť medziľudských, najmä partnerských vzťahov a rodiny, ktoré tvoria pevný základ potrebný pre efektívne zvládanie a prekonávanie životných výziev. Momentálne sa vzdeláva v dlhodobom výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve. Relaxuje v prírode a pri joge. V projekte Vzťahovo pôsobí ako externá redaktorka.

Zobraziť
Skryť