fbpx
AntiCOVID: Dobro ako cesta k šťastiu
RODINA
AntiCOVID: Dobro ako cesta k šťastiu
Martina Hanušková

Martina Hanušková, psychologička

Denisa Zlevská

Denisa Zlevská, psychologička a zakladateľka projektu Vzťahovo

5. december 2020

Vhupli sme do adventného času – času prípravy na najkrajšie rodinné sviatky roka – Vianoce. Jedným dychom sa na nás začali valiť heslá ako: „Vianoce sú o jedle!“ Zrazu sa prehŕňame v množstve letákov so výhodným, zľavami a zovšadiaľ sme bombardovaní reklamou na kadečo, čo nutne musíme mať, hoci to možno ani nepotrebujeme. Ruka v ruke s tým sa v nás vynárajú túžby po tom, aby Vianoce boli o hodnotách, o rodine, pokoji, radosti, oddychu. Sme akoby vo vojne svetov, kde ten vonkajší a vnútorný stoja oproti sebe a hľadajú zmier. Cestou k nemu môže byť stratégia stať sa v tomto čase pre niekoho darom. Ako to myslím?

Dobrý skutok ako dotyk s podstatou Vianoc

Starostlivosť o núdznych, zbieranie odpadkov v miestnom lese, návšteva chorých či seniorov, venčenie psíkov, darovanie svojho času deťom, podelenie sa o voňavý koláčik so susedmi. O čom hovorím? Predsa o dobrovoľníctve – o dobre z dobrej vôle, iba tak. Možno ste si už nejakú formu „darovania dobra iba tak“ vyskúšali na vlastnej koži a možno práve premýšľate, či to neskúsiť v tento adventný čas. Ak váhate, odpoveď je jednoznačne: „Poďte do toho!“

Na motivácii k dobru nezáleží

K myšlienke venovať svoj čas a energiu iným nás môžu viesť rôzne pohnútky. Niekedy sú to altruistické dôvody a cítime potrebu pomôcť tým, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako my. Vedomosť, že sme niekomu zlepšili podmienky, uľahčili prácu, zmysluplne naplnili čas či dali pocítiť, že je dôležitý, nám dáva dobrý pocit a akýsi zmysel. Inokedy, naopak, túžime prostredníctvom sústredenia sa na iných uľaviť pomôcť samým sebe – zlepšením fyzickej kondície, nadviazaním nových priateľstiev a kontaktov či odpútaním svojej pozornosti od uviaznutia v našich slepých uličkách. Dobrá správa je, že v skutočnosti nezáleží na tom, prečo sa chceme do konania dobra zapojiť, dobrovoľníctvo vždy predstavuje prínos pre obe strany. Ako to?

Vedci, ktorí sa posledné roky venujú výskumu dobrovoľníctva potvrdili, že akákoľvek činnosť, pri ktorej pomáhame druhým, má pozitívny vplyv na naše zdravie. Tí, ktorí svojou činnosťou pomáhajú iným, rozvíjajú najmä svoju nesebeckosť, orientáciu na iných a štedrosť. Vytvárajú si hlboké vzťahy a tým aj silnú podpornú základňu ľudí, ktorí im dávajú v živote význam a pocit spolupatričnosti. A čo môže byť krajšie, ako obklopiť sa ľuďmi, ktorým na nás záleží, dokážeme sa na nich spoľahnúť, ktorí nám našu starostlivosť s láskou vracajú?

Ak sa do dobrovoľníckej činnosti zapojíme aspoň párkrát do roka, prispeje to k našej životnej spokojnosti a ak sa budeme dobrovoľníctvu venovať raz týždenne, budeme v živote významne spokojnejší.

Dobrý skutok je výzva zájsť za konformnú zónu

Prostredníctvom dobrovoľníctva, nech už sa týka ktorejkoľvek oblasti, sa často dostaneme do situácií, ktoré v bežnom živote nezažívame. Stretávame sa s rôznymi skupinami ľudí, situáciami, prostrediami, v ktorých sme sa ešte nikdy neocitli. Práve tieto situácie nás učia spoľahnúť sa sami na seba a prispôsobiť sa. Tieto situácie nás robia odolnejšími a rozvíjajú v nás rôzne tvorivé spôsoby, ako sa prispôsobiť a zvládnuť akúkoľvek neočakávanú udalosť. A to sa v živote zíde, nemyslíte?

Dobrovoľníci sú viac odolní voči neočakávaným udalostiam, stresu, vyhoreniu, čo ich robí fyzicky aj mentálne zdravšími. Sú spokojnejší so svojimi vzťahmi, pociťujú viac pozitívnych emócií a celkovo sa v živote cítia lepšie.

Cesta ku šťastiu môže viesť aj cez darovanie seba samých

Stačí sa len poobzerať navôkol a zistiť, kde môžeme venovať svoj čas a schopnosti. Darovať sa iným pomáha cítiť sa lepšie, prežívať život šťastnejšie a vážiť si, čo všetko máme v živote k dispozícii. Pretože niekedy dať šťastie znamená ho zároveň dostať. A pri dobrovoľníctve to platí dvojnásobne. Všetka energia, ktorú doň investujeme, sa nám vráti v podobe spokojnejšieho a šťastnejšieho života. A možno práve tento špeciálny vianočný čas v dobe pandémie je pre konanie dobra tou najlepšou príležitosťou.

Zdroje:

Jerf W. K. Yeung , Zhuoni Zhang and Tae Yeun Kim (2018): Volunteering and health benefits in general adults: cumulative effects and forms; BMC Public Health

Jerf W. K. Yeung (2017): Religion, Volunteerism and Health: Are Religious People Really Doing Well by Doing Good?; Soc Indic Res

Iain Williamson, Diane Wildbur, Katie Bell, Judith Tanner & Hannah Matthews (2017): Benefits to University Students Through Volunteering in a Health Context: A New Model; British Journal of Educational Studies

Romualdo Ramos, MSc, Rebecca Brauchli, Dr., Georg Bauer, Dr. med., Theo Wehner, Prof. Dr., and Oliver Hammig, Dr. (2015): Busy Yet Socially Engaged: Volunteering, Work–Life Balance, and Health in the Working Population; JOEM Volume 57, Number 2

Martin Binder (2015): Volunteering and life satisfaction: a closer look at the hypothesis that volunteering more strongly benefits the unhappy; Applied Economics Letters, Volume22, Number 11

Autorka: Martina Hanušková

Autorka: Martina Hanušková

 
Martina Hanušková Je psychologička venujúca sa problematike výchovy a vzdelávania detí a adolescentov. Zaujíma sa tiež o oblasť medziľudských, najmä partnerských vzťahov a rodiny, ktoré tvoria pevný základ potrebný pre efektívne zvládanie a prekonávanie životných výziev. Momentálne sa vzdeláva v dlhodobom výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve. Relaxuje v prírode a pri joge. V projekte Vzťahovo pôsobí ako externá redaktorka.

Autorka: Denisa Zlevská

Autorka: Denisa Zlevská

 
Denisa Zlevská je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo a partnerskej hry DUET. Ako psychologička a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách. Založila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov. Jej cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.