RODINA
Ako ukončiť prázdniny tak, aby sa na ne nezabudlo?

Martina Hanušková, psychologička

Denisa Zlevská, psychologička a zakladateľka projektu Vzťahovo

31. August 2019

Ak sa detí v máji spýtate, na čo sa najviac tešia, od mnohých s veľkou pravdepodobnosťou dostanete odpoveď: „Na prázdniny!“ Či už sa s nimi vyberiete na pláž k moru, na výlety do hôr, pošlete ich do tábora alebo k babke na víkend, dni plné zábavy a dobrodružstva preletia rýchlosťou svetla. Ale čo potom?
Akonáhle sa prázdniny chýlia ku koncu, rozutekáme sa s kŕčom v žalúdku do domácich prác a príprav školského roka. Čaká na nás pekne nakopená hromada povinností. Šup, rýchlo vybaliť, vyprať a snažiť sa prinútiť deti nabehnúť do starých „nedovolenkových“ koľají. Niet času ani vydýchnuť a oceniť spoločne strávený čas. Ale o to nám predsa ide! Prestať brať veci automaticky, samozrejme, rutinne. Chceme, aby spomienky na letné dobrodružstvá vydržali dlhšie, než kým vystúpime z auta na dvore nášho domu, či pred bytovkou.
Čas beží, spomienky ostávajú – spomienkový večer
Jednou z možností, ako si príjemné pocity z dovolenky či výletu predĺžiť, je zaspomínať si spoločne na tie najkrajšie momenty. Táto jednoduchá aktivita sa dá urobiť kedykoľvek, v akomkoľvek dopravnom prostriedku a pokojne aj po návrate domov, keď pozeráme spoločné fotky. Môžete si dokonca zorganizovať akýsi spoločný spomienkový večer – oslavu prázdnin s dobrým jedlom. Podstatné však je, aby pri nej bola prítomná celá rodina.

Tvoríme rodinný príbeh, v ktorom vidíme, akí sme, čo sa nám páči a na čom nám najviac záleží.

Každý by mal dostať priestor spomenúť si a pomenovať, čo sa mu na dovolenke najviac páčilo, ktorý moment bol jeho najobľúbenejší alebo čo si z dovolenky odnáša. Dozvieme sa tak jeden o druhom viac, pripomenieme si chvíle, ktoré si možno sami nepamätáme a oživíme tak ďalšie pekné spomienky. Tvoríme rodinný príbeh, v ktorom vidíme, akí sme, čo sa nám páči a na čom nám najviac záleží.
Rodinný fotoalbum
Spomienkový čas môžete zavŕšiť tým, že si každý vyberie pár fotiek, ktoré zachytávajú najdôležitejšie momenty prázdnin. Starostlivo sa porozprávajte sa o dôvode výberu fotiek, aby tak každý vedel, prečo budú súčasťou fotoalbumu. Dajte ich vytlačiť a spoločne vytvárajte rodinný fotoalbum. Deti si veľmi radi opakovane prezerajú tieto momenty a spomínajú na ne počas roka.
Prázdninová nástenka
Iným variantom spájajúcim obe predošlé aktivity je prázdninová nástenka, ktorá okrem fotiek môže obsahovať aj rôzne suveníry, cestovné lístky, pohľadnice či vstupenky alebo aj fotky či kresby. Za každou vecou zverejnenou na nástenke však musí byť príbeh, ktorému rodinní príslušníci rozumejú. Tak sa vytvárajú symboly rodinnej histórie, akási duša rodiny.
List z prázdnin
Obdobnou aktivitou je aj písanie listu z prázdnin. Napíšte list, v ktorom zhrniete, čo všetko ste spoločne cez prázdniny robili, čo ste zažili, videli, naučili sa. Spomeňte, kde a s kým ste boli, čo boli „naj“ momenty i to, čím ste vy prispeli k tomu, že budú prázdniny nezabudnuteľné. Nezabudnite spomenúť, ak sa niekto niečo nové naučil alebo prekonal seba samého, svoj strach alebo sa zachoval statočne, nápomocne. Čo bude napokon obsahom listov je len na vašej fantázii. List môžete napokon aj poslať – starým rodičom, tete alebo strýkovi, proste komukoľvek, kto si ho rád prečíta. Ručným písaním sa dá rýchlo vrátiť do čias, kedy sa nám o facebooku ani nesnívalo.
Vďačnosť je cesta k zdravému vývinu detí
Nenahraditeľným spôsobom, ako uzavrieť prázdniny, je prejaviť si vďačnosť. Nebrať prázdninové dobrodružstvá automaticky, ako niečo, čo vždy bolo, vždy bude a niekto má povinnosť to zabezpečiť. Nepadlo nám to totiž z neba! Ktosi sa o všetko musel postarať. Učme sa v rodine oceniť to, čo máme, čo sme dostali i čo sme jeden pre druhého urobili.

Zistilo sa, že prejavovať vďačnosť je dobré pre naše zdravie. Vedie totiž k príjemným pocitom šťastia a celkovej životnej spokojnosti (Davis a kol., 2016). A o tú nám predsa v živote našej rodiny ide.

S vedomým dostávaním si deti spájajú pozitívne emócie. Vďaka tomu sa samé učia dávať, sú štedrejšie.

Najlepším spôsobom, akým deti učiť vďačnosti, je ísť im príkladom
Dôvodom, prečo príklad rodičov zaberá, je, že rodičia tvoria modely toho, ako sa vďačnosť preukazuje. Deti sledujú starších, ktorí si vypestovali vďačnosť a učia sa ju vedome prejavovať tiež.

A ak chcete zistiť, ako dobre máte vypestovanú vďačnosť vy, urobte si krátky test.

Výskumy (Rothenberg a kol., 2016) preukázali, že deti rodičov, ktorí často prejavujú vďačnosť, si do života odnášajú rovnakú schopnosť. S vedomým dostávaním si deti spájajú pozitívne emócie. Vďaka tomu sa samé učia dávať, sú štedrejšie. Viac si uvedomujú, koľko toho v živote od rodičov dostali a dokonca vytvárajú príležitosti ako svoju vďačnosť vyjadriť.

„Vďační“ rodičia zámerne vyberajú pre svoje deti aktivity, ktoré podporujú rozvoj tejto zručnosti. Aktivitami deťom sprostredkúvajú skúsenosti tvarujúce ich porozumenie tomu, čo znamená dostávať i dávať.

Niekoľko tipov, ako (nielen) s deťmi trénovať prejavovanie vďačnosti prinášame pre vás v prílohe aj my.

Zdroje:

DAVIS, D. E., CHOE, E., MEYERS, J., WADE, N., VARJAS, K., GIFFORD, A., … WORTHINGTON, E. L. 2016. Thankful for the little things: A meta-analysis of gratitude interventions. In: Journal of Counseling Psychology, Vol. 63, Issue 1, 20–31, DOI: 10.1037/cou0000107

ROTHENBERG, W. A., HUSSONG, A. M., LANGLEY, H. A., EGERTON, G. A., HALBERSTADT, A. G., COFFMANN, J. L., … COSTANZO, P. R. 2016. Grateful parents raising grateful children: Niche selection and the socialization of child gratitude. In: Applied Developmental Science, Vol. 21, Issue 2, 106–120, DOI: 10.1080/10888691.2016.1175945

Autorka: Martina Hanušková

Autorka: Martina Hanušková

 
Martina Hanušková Je psychologička venujúca sa problematike výchovy a vzdelávania detí a adolescentov. Zaujíma sa tiež o oblasť medziľudských, najmä partnerských vzťahov a rodiny, ktoré tvoria pevný základ potrebný pre efektívne zvládanie a prekonávanie životných výziev. Momentálne sa vzdeláva v dlhodobom výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve. Relaxuje v prírode a pri joge. V projekte Vzťahovo pôsobí ako externá redaktorka.

Autorka: Denisa Zlevská

Autorka: Denisa Zlevská

 
Denisa Zlevská je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo a partnerskej hry DUET. Ako psychologička a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách. Založila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov. Jej cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.

Zobraziť
Skryť