fbpx
KOMUNIKÁCIA
Komplimenty – zázračná sila partnerského vzťahu

Denisa Zlevská, psychologička a zakladateľka projektu Vzťahovo

24. január 2021

Dlhotrvajúce partnerské vzťahy sa od tých krátkodobých odlišujú tým, ako si obe strany navzájom vyjadrujú pozitívnu spätnú väzbu. Jedným zo spôsobov, ako preukázať svoju náklonnosť, je ten, že svojmu partnerovi adresujete kompliment. Pochvalou sa totiž sústredíte na to pozitívne, čo jeden na druhom vidíte.

Dopad komplimentov na vaše manželstvo
Keď svojho partnera úprimne povzbudíte a pochválite, stane sa hneď niekoľko vecí. Zvyšuje sa jeho sebavedomie i jeho vlastná sebahodnota. Priateľstvo medzi vami dvoma sa posilní a vy vytvoríte spoločný okamih šťastia pre vás oboch.

Keď vyslovíte kompliment svojmu partnerovi, preukážete mu tým svoju vďaku a vyjadríte mu, že si ho vážite. Zameriavate sa pritom na čosi pozitívne, čo je medzi vami, namiesto toho negatívneho – a to každé manželstvo potrebuje ako soľ.

Dobrá správa je, že komplimenty sú jednoduché a nič nestoja. Uistite sa preto, že svoju polovičku úprimne pochválite aspoň raz za deň.
Rozdiel medzi lichôtkami a komplimentmi

Je dôležité, aby boli vaše komplimenty úprimné a čestné. Ak takými nie sú, komplimenty sa zmenia na lichôtky, ktoré sú nepravdivé a neúprimné. Lichôtky sa zvyčajne stretávajú s negatívnou reakciou a často sa považujú za manipulatívne. Inými slovami, lichôtky sa často používajú iba na získanie niečoho, čo chcete od osoby, ktorej lichotíte. Sú v prvom rade o vás, nie o nich. Hlavným cieľom skutočnej pochvaly či komplimentu je, aby sa ten druhý cítil dobre. Kompliment je pozitívnym darom tomu druhému.

Nemajte skrytý úmysel niekoho ocenením vychovávať a už vôbec nemaskujte kritiku vyslovením komplimentu. Vaše komplimenty musia byť úprimné. Nehovorte: „Som rád, že si konečne prišla načas.“ Povedzte radšej: „Potešilo ma, že si prišla tak, ako sme sa dohodli.“ Nehovorte: „Oceňujem, že si si konečne spomenul na to, že treba vyhodiť smeti.“ Povedzte radšej: „Vážim si, že si si spomenul a včera večer si vyniesol odpadky.“

Hlavným cieľom skutočnej pochvaly či komplimentu je, aby sa ten druhý cítil dobre. Kompliment je pozitívnym darom tomu druhému.
Udržujte pozitívny pomer

Jedným z najväčších vplyvov komplimentov je to, že posilňuje pozitívne správanie. Takže, ak niečo pochválite, je pravdepodobné, že to motivuje toho druhého, aby danú vec zopakoval. Tým sa pozitívne správanie medzi vami posilní.

Výskumník Dr. John Gottman tvrdí, že v prípade fungujúcich manželstiev komplimenty – a všeobecne pozitívne vzťahové interakcie ako také – prevyšujú kritiku v pomere najmenej päť ku jednej. Je to akýsi magický pomer, na ktorý je užitočné v partnerstve vedome dbať.

Ako darovať kompliment a ako ho prijať

Neberte nič ako samozrejmosť

Zachovávajte samých seba v „bdelosti“ na dobré veci, ktoré sa medzi vami dejú a pomenúvajte ich čo najčastejšie.

Namiesto oslovenia v „ty móde“ použite vyjadrenie za seba s použitím slova „ja“

Povedzte radšej: „Oceňujem, že si poupratoval garáž“, než: „Urobil si dnes kus roboty pri upratovaní garáže.“ Vyjadrujete tým totiž svoj pohľad a videnie dobra, ktoré sa udialo.

Keď vyslovujete kompliment, dbajte na reč tela

Tá v mnohom prezradí či je daný kompliment myslený skutočne úprimne. Usmievajte sa, udržujte očný kontakt, hovorte srdečne. Ako bonus môžete pridať objatie či bozk.

Buďte čo najkonkrétnejší

Lepšie je napríklad povedať: „To, ako si sa dnes obliekla ti veľmi pristane“, než: „Vyzeráš nádherne“.

Obohaťte svoje vyjadrenie o pomenovanie charakterovej vlastnosti, ktorú oceňujete

Okrem skutkov či výzoru nezabudnite pochváliť aj charakter a zručnosti svojho partnera. Dôležité je oceniť snahu, zlepšenie, rast. Skúste povedať: „Vážim si tvoju obetavosť a trpezlivosť, s ktorou každý večer ukladáš spať naše deti do postele.“

Ak prijímate poklonu, prijmite ju s radosťou

Nezhadzujte sa a nepresviedčajte partnera, že jeho pohľad na niečo pozitívne alebo dobré, je mylný. Poďakujte a tešte sa. Popierať kompliment je totiž niečo podobné ako odmietnuť darček. Nechajte sa pohľadom partnera na vás premieňať a utvárať tak seba samého na dobrého človeka i vo vašich očiach.

Čo dodať na záver? Ak by ste chceli mať vo vzťahu viac pozitívnych momentov, zistiť v čom ste ako pár silný a prirodzene rozvíjať vaše partnerské zručnosti, potom je pre vás ideálnou cestou naša hra DUET 2. Nech sa páči, hrajte sa, bavte sa a zažite spolu pekné chvíle hodné ocenenia!

Autorka: Denisa Zlevská

Autorka: Denisa Zlevská

 
Denisa Zlevská je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo a partnerskej hry DUET. Ako psychologička a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách. Založila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov. Jej cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.