Peniaze a spôsob, ako s nimi dvaja ľudia nakladajú, veľa vypovedá o ich vzťahu. Odráža to ich vzájomnú dôveru, schopnosť komunikovať i načúvať si, stanovovať si priority, spoločne plánovať, ale aj snívať. Rozhodnutie, či rodinnú „kasu“ budú partneri spravovať...

read more