fbpx
Každodenný život
V každodennosti sa tvoria naše vzťahy. Tu a teraz – v prítomnosti – sa odohrávajú rituály starostlivosti o deti, rodinu, vlastné i spoločné zdravie, o domácnosť, záhradu či financie.

Chodíme denne do práce a tvrdo bojujeme o dosiahnutie balansu medzi osobným a pracovným životom. Robíme spoločne rozhodnutia v oblasti kariéry, zmeny zamestnania či charakteru práce. Bojujeme za seba v situáciách keď jeden z partnerov má problémy v práci, konflikty s nadriadeným či s kolegami v tíme. Sme si oporou keď partner či partnerka príde o prácu alebo je v období dôležitých deadline-ov žiadajúcich čas a energiu aj na úkor partnerstva.

Prežívame obdobia dostatku financií i toho keď chýbajú. Hľadáme odpovede na to ako spravovať efektívne rodinný rozpočet k spokojnosti všetkých v rodine. Staráme sa jeden o druhého, keď nás skolí choroba alebo obmedzí bolesť.

Toto je naša každodennosť. Práve kvalita jej zvládania má vplyv na prežívanie naplnenia života vo vzťahu. Spokojnosť v partnerstve totiž súvisí s tým ako efektívne vieme manažovať naše zdroje. Ide o zdroje životnej energie jednotlivcov i páru, finančné či materiálne zdroje. Nemalou oblasťou sú naše deti, rodičia, širšia rodina či priatelia.

7 dní / 7 minút: Príchod detí do manželstva

7 dní / 7 minút: Príchod detí do manželstva

Príchod dieťaťa do rodiny je určite zmenou, ktorá sa dotýka aj našich partnerských vzťahov. Neznášam však k tejto téme tie tragické reči typu: „To sa ti zmení celý život, všetko sa obráti naruby, to už nebude nikdy ako predtým…” Aj my doma aktuálne prežívame, čo je to...

preèítajte si viac
Ako efektívne spravovať financie

Ako efektívne spravovať financie

Aby sme mohli s peniazmi hospodáriť efektívne, potrebujeme poznať, odkiaľ do rodiny prichádzajú a kam odchádzajú. Spočítať príjmy je jednoduchšie najmä preto, lebo je to príjemnejšia časť sumarizácie rodinného rozpočtu. Spočítajú sa príjmy zo zamestnania, ale aj...

preèítajte si viac

Hádaj, čo má tvoj partner od teba rád každý deň.

Uhádni, ktorú z domácich prác tvoj partner s tebou robí najradšej.

Hádaj, aké dobrodružstvo by chcel s tebou zažiť tvoj partner.

Vymenuj 3 stratégie, ktoré vo vašom vzťahu fungujú pri spoločnom rozhodovaní.