Zaiste sa mnohí pousmejete, keď zverejňujú štatistiky pôrodnosti detí na Slovensku. Najsilnejšími mesiacmi sú v dlhodobom meradle mesiace august a september. Tak napríklad v roku 2017 sa na prvom mieste umiestnil august, kedy sa narodilo 5.305 detí a na treťom...

preèítajte si viac