fbpx
Sex a romantika
Romantika a sexuálny život sú neodmysliteľnou súčasťou partnerských vzťahov. Sú vyjadrením exkluzivity vzťahu i jedinečnej roly partnera v živote. Sú cestou, ktorou si vyjadrujeme náklonnosť i to, čo jeden pre druhého znamenáme. Sexualita je najhlbším prepojením tela, cez ktoré sa vyjadruje naša duša.

Sexuálna spokojnosť priamo súvisí s prežívaním spokojnosti vo vzťahu, prežívaním lásky a s kvalitou vzájomného záväzku. Jej základom je otvorená komunikácia o sexuálnych témach i vedomé odhaľovanie toho čo partnerov vedie k uspokojeniu. Dôležitou vecou je úprimné zdieľanie toho ako sexuálny akt prežívame, čo nás tešilo i to, čo by sme si nabudúce priali inak. Tajuplné hádanie sexuálnych preferencií a ich domýšľanie totiž partnerov neúmerne vysiľuje. Zvyšuje tým nespokojnosť a mnohokrát spôsobuje konflikty a pocity zlyhania.

Na to, aby sme si vedeli darovať to, čo sa nám počas sexu páči, potrebujeme mať otvorenosť neustále spoznávať telo i dušu partnera. To, kým sme – teda naša osobnosť i sexuálne potreby a naše telo sa počas vzťahu menia. Tento fakt si od nás žiada byť neustále v akejsi „škole romantiky a sexuality“. Iba skúmaním ich hĺbok a šírok sa môžeme nechať nimi prekvapiť i obohatiť.

Bránou k uspokojivej sexualite sú každodenné prejavy lásky a sympatií. Slová, úsmevy, dotyky, bozky, objatia či nežnosti všakovakého druhu sú neodmysliteľnou súčasťou vzťahu. Práve oni vytvárajú pocit vzájomnosti a majú moc udržiavať puto, ktoré partneri medzi sebou majú. Nie je definované ich množstvo či frekvencia, no ich prítomnosť je pre lásku určujúca.

7 dní / 7 minút: Ne/bezpečný sex

7 dní / 7 minút: Ne/bezpečný sex

Vítam vás pri poslednej epizóde zo série článkov a podcastov, ktorými sa pripájame k Národnému týždňu manželstva a jeho tohtoročnej kampani s mottom: Bezpečne v manželstve. Moje dnešné rozprávanie som nazvala: Ne/bezpečný sex. Nebojte sa, nebudem rozprávať ani o...

preèítajte si viac
Zimné obdobie ako príležitosť na sex a intimitu

Zimné obdobie ako príležitosť na sex a intimitu

Zaiste sa mnohí pousmejete, keď zverejňujú štatistiky pôrodnosti detí na Slovensku. Najsilnejšími mesiacmi sú v dlhodobom meradle mesiace august a september. Tak napríklad v roku 2017 sa na prvom mieste umiestnil august, kedy sa narodilo 5.305 detí a na treťom...

preèítajte si viac

Uhádni, čo dobré podľa tvojho partnera musí určite vo vašom vzťahu zostať.

Hádaj, aké sexuálne prekvapenie vždy tvojho partnera poteší.

Hádaj, aké denné nežnosti – denné dôkazy lásky, má tvoj partner rád.

Hádaj, aké dotyky a bozky má tvoj partner najradšej.