fbpx
RIEŠENIE KONFLIKTOV
Ako spoznáte, že váš vzťah sa rúti do záhuby

Anna Svobodová, lektorka a poradkyňa

19. január 2019

Štyria jazdci apokalypsy sa objavujú v Novom zákone ako metafora pre koniec všetkých čias.
John Gottman – autor 4 jazdcov apokalypsy – si vo svojej práci túto metaforu vypožičal pre označenie nebezpečných situácií, ktoré sa môžu objaviť v partnerskej komunikácii a pôsobia ako predzvesť toho, že sa vzťah rúti do záhuby.
Kritizovanie
Partneri vo svojej komunikácii veľakrát skĺznu do tohto typu komunikácie, ktorý útočí na osobnosť druhého. Keď kritizujete partnera znamená to, že používate negatívne vyjadrenia o jeho osobe, používate slová ako „nikdy“ alebo „vždy“, zovšeobecňujete, útočíte na jeho vlastnosti a popisujete jeho chyby. Obviňujete ho, osočujete ho a partner sa môže cítiť slovne napádaný. Ako môže takéto negatívne kritizovanie vypadať?
Sľúbil si mi, že umyješ riady a poupratuješ kuchyňu. Ale pozri sa do drezu! NIKDY nedotiahneš veci do konca a ja to po tebe musím VŽDY dokončiť.
Zase prídeme neskoro. TY sa proste NIKDY nenaučíš chodiť včas. Vždy KVÔLI TEBE meškáme, to mi robíš asi naschvál.
Vo vzťahu je vhodné vytvoriť láskyplné prostredie plné dôvery, ktoré umožňuje partnerom vyjadrovať svoje potreby otvoreným a čestným spôsobom. Ako zmeniť svoje formulácie? Vyjadrujte pozitívne potreby, hovorte o svojich pocitoch, vyhnite sa používaniu slov „nikdy“ a „vždy“ a nahraďte zámeno „TY“ za „JA“. Môžete to povedať napríklad takto:
Dohodli sme sa, že poupratuješ kuchyňu. V dreze sú ešte nejaké riady. Potrebovala by som, aby si ich ešte doumýval, prosím.
Prídeme neskoro. Naozaj je pre mňa dnes dôležité, aby sme prišli včas. Poponáhľaj sa prosím.
Keď zvolíme namiesto negatívnej kritiky konštruktívnu kritiku a asertívne vyjadrenie vlastných potrieb, budeme môcť zažiť silu vzájomného partnerského porozumenia.
Pohŕdanie a neúcta
Najhorším a najviac deštruktívnym správaním v partnerskom vzťahu je prejavovanie neúcty a pohŕdania partnerovi. Zosmiešňovanie, sarkazmus, neúctivosť, nadávky, „prevracanie očami“ sú všetko prejavy tohto správania a majú jediný cieľ – prinútiť partnera cítiť sa opovrhovaný a neschopný, nehodnotný. Neúcta je živená negatívnymi myšlienkami o partnerovi a neúctivé správanie vedie k mimoriadne nebezpečným a zničujúcim konfliktom vo vzťahu. Pohŕdaním hovoríte partnerovi: „Som z teba znechutený a robím ti milosť, že s tebou vôbec ostávam.“ A v takomto partnerskom ovzduší je prakticky nemožné vyriešiť akýkoľvek problém.
Je možné takéto negatívne ovzdušie vo vzťahu vôbec zmeniť?
Máme pre vás dobrú správu – áno.
Z krátkodobého pohľadu je vhodné začať vyjadrovať svoje vlastné pocity a potreby, čím sa vyhneme obviňovaniu partnera. Porovnajte si nasledujúce formulácie.
Variant 1: Pozri, ja som sa naučil byť dochvíľny už v prvej triede. Som zvedavý, kedy sa to konečne naučíš ty.
Variant 2: Pre mňa je veľmi dôležité prísť včas. Myslíš, že by si mi s tým mohla pomôcť?
Variant 1: Ty si fakt totálne neschopný. To nedokážeš spraviť ani takú jednoduchú vec ako je nákup. Veď to dokáže každý hlupák, iba ty nie.
Variant 2: Potrebovala by som, aby si nakupoval presne podľa zoznamu, aby mi nechýbali veci pre prípravu večere. Je to pre mňa dôležité. Ako by som ti s tým mohla pomôcť?
Z dlhodobého pohľadu je vhodné pracovať na vytvorení prostredia láskyplných nežností a obdivu k partnerovi. Buduje sa prostredníctvom každodenných pozitívnych vecí, ktoré robíte pre svojho partnera. Rovnako dôležité je uchovávať si spoločné spomienky na dobré časy alebo aj na tie zlé, ktoré ste spoločným úsilím prekonali.
Ak potrebujete zistiť, ktoré pozitívne veci najviac potešia vášho partnera, môžete si prečítať náš článok Poznáte jazyky lásky, ktorými hovoríte vy a váš partner?
Pozitívne myšlienky vyvolávajú pozitívne pocity. Vytvorením prostredia láskyplných nežností a obdivu podporíte solidaritu vo vzťahu i vaše partnerské spojenie. Čím viac pozitívneho budete vo vzťahu mať, tým silnejšie spojenie medzi sebou navzájom vytvoríte.
Obrana a výhovorky
Typickou odpoveďou na kritiku je obrana. Pokiaľ sa cítime neprávom obvinení, hľadáme výhovorky, hráme sa na nevinné obete, takže partner sa stiahne. Žiaľ, táto stratégia nie je takmer nikdy úspešná. Naše výhovorky iba partnerovi hovoria, že nie sme schopní prijať zodpovednosť za svoje chyby a jeho obavy vôbec neberieme vážne.
Aj napriek tomu, že je pochopiteľná naša obrana, ak na nás niekto slovne útočí, obranný postoj väčšinou nefunguje. To, čo funguje, je prebratie zodpovednosti za svoje činy a chyby a vyjadrenie záujmu smerom k partnerovým pocitom.
Poďme sa pozrieť ako sa 2 situácie dajú vyriešiť rôznym spôsobom
Príklad 1: Zavolal si rodičom, že dnes večer nakoniec neprídeme aj keď sme sa tak minulý týždeň dohodli?
Obrana: Mal som toho dnes veľa. Ty si vedela, koľko toho dnes musím zariadiť. Prečo si im proste nezavolala ty?
Prevzatie zodpovednosti: Máš pravdu, zabudol som. Mohol som ťa dnes ráno požiadať, aby si im zavolala, pretože som vedel, že ma čaká náročný deň. Je to moja chyba. Ale môžem im zavolať teraz.
Príklad 2: Prečo si prišiel neskoro? Boli sme dohodnutí na siedmu a ja tu na teba už pol hodiny čakám. Teraz nestihneme predstavenie.
Obrana: Vieš aká bola na ceste zápcha? Môžeš byť rada, že som vôbec dorazil. Mohol som ísť radšej domov, keby som vedel, že budeš mať opäť nejaký problém.
Prevzatie zodpovednosti: Máš pravdu, je to moja chyba. Mal som z roboty odísť radšej skôr a rátať s tým, že bude na ceste zápcha ako vždy. Prepáč.
Pokiaľ priznáte, že v probléme hráte určitú rolu, prevezmete svoju časť zodpovednosti. Medzi vami a partnerom sa začne reálny dialóg. Stanete sa tímom, ktorý pracuje na riešení problému spoločne.
Vyhýbanie
Je typickou odpoveďou na pohŕdanie. Spoznáte to tak, že sa partner uzatvorí, stiahne sa z rozhovoru a prestane vám jednoducho odpovedať. Otočí sa chrbtom, začne sa tváriť zaneprázdnene alebo začne robiť niečo iné.
S vyhýbavým správaním partnera nie je jednoduché niečo urobiť. V tomto stave zahltenia nie je partner schopný prediskutovať veci racionálne. To najlepšie, čo môžete pre neho v tej chvíli urobiť, je dať mu čas, prestávku. Alebo – ak sa to týka vás, môžete si ju vypýtať:
Pozri, som teraz príliš rozrušený a nahnevaný. Nie som teraz schopný sa o tom s tebou rozprávať. Môžeme si dať krátku pauzu a potom sa k tomu vrátiť? Bude ľahšie túto debatu dokončiť, keď sa upokojím.
S partnerom si môžete vopred dohodnúť nejaký jednoduchý signál, ktorým dá zreteľne najavo, že potrebuje prestávku v rozhovore. Prestávka v rozhovore je dôležitá preto, lebo pocit zahltenia spôsobuje, že sa nám zníži schopnosť spracovať informácie, posilní sa náš obranný postoj, zníži sa schopnosť kreatívne vyriešiť situáciu a zníži sa schopnosť načúvať i vcítiť sa do pocitov druhého.
Čo dodať na záver?
Základom zdravšej partnerskej komunikácie je uvedomenie toho, že štyria jazdci apokalypsy existujú. Ďalej je dobré si byť vedomý toho, ako a kde sa konkrétne v našom partnerskom vzťahu prejavujú.
Aby sme sa ich vzdali, potrebujeme konfliktné správanie v partnerskej komunikácii nahradiť zdravšími, konštruktívnymi vzorcami. O jednom z nich sme písali v článku: Odpustenie ako cesta k láskyplnému partnerstvu.
Našťastie pre každú z vyššie uvedených nebezpečných situácií existuje efektívny nástroj, vďaka ktorému dokážeme čeliť negatívnym veciam, ktoré nás na spoločnej ceste rozdeľujú.
Autorka: Anna Svobodová

Autorka: Anna Svobodová

 
Anna Svobodová je lektorka a poradkyňa, ktorá sa zaujíma o problematiku medziľudských vzťahov, osobnostný rozvoj, motiváciu a rešpektujúcu komunikáciu. Je manželkou a mamičkou 2 detí. Partnerské vzťahy vníma ako kľúčové pre spokojnú rodinu a spoločnosť, nakoľko harmónia celej rodiny vychádza zo šťastných rodičov. Relaxuje pri jumpingu, dobrej knihe a s rodinou na výletoch do hôr. V projekte Vzťahovo – krajina vzťahov pôsobí ako redaktorka.