fbpx
Riešenie konfliktov

Azda máloktoré slovo v partnerskom živote je opradené toľkými mýtmi ako práve slovo konflikt. Určite ste už počuli: „Do dobrého partnerstva konflikty nepatria.” Alebo: „Konflikty sú zlé, pre vzťah nebezpečné a ubližujúce.” Či: „Konflikty majú len emocionálni a iracionálni ľudia, čo sa nevedia kontrolovať.” Opak je však pravdou.

Neprítomnosť konštruktívneho konfliktu, či otvorenej rozdielnosti názorov, nie je dobrým ukazovateľom sily a stability vzťahu. Vo fungujúcom vzťahu sa konflikty objavujú, pričom dobrým indikátorom vzťahu je, ak obe strany vedia, ako ich riešiť. Alchýmiou vzťahu teda nie je korčuľovanie medzi konfliktmi tváriac sa, že neexistujú, ale ich efektívne zvládanie.

Konflikty vznikajú medzi nami úplne prirodzene. Vyplývajú z našej rozdielnosti a zrkadlia inakosť našich potrieb a cieľov. Sú nevyhnuté pre rast vzťahu, pre dynamiku spoznávania sa a zlepšovania vzájomného spolužitia. Zabraňujú stagnácii, sú zdrojom zmien a podnecujú nás k riešeniu problémov.

Koľké protiklady! Mnohokrát sa snažíme konfliktom vyhnúť mysliac si, že ide o vyššie dobro vzťahu a pestujeme tým jedovaté huby s názvom: „Podkobercovníky“. Tie majú tendenciu neriadene vybuchovať a otráviť nič netušiace okolie svojou prekvapivou silou. Dôsledky výbuchu bývajú desivé, niekedy životne nebezpečné až nezvratné.

Aby sa tak nestalo, nevyhýbajme sa našej inakosti, rozdielnostiam potrieb a túžob, ale snažme sa porozumieť odkazom, ktoré konflikty v sebe nesú. Ak dokážeme dešifrovať reč konfliktov, sme na dobrej ceste k reálnym zmenám vedúcim k spokojnosti vo vzťahu. Nachádzanie riešení je jedinou cestou ako si vzájomne viac porozumieť a priblížiť sa k sebe navzájom.

7 dní / 7 minút: Rada nie je nad zlato

7 dní / 7 minút: Rada nie je nad zlato

Vitajte pri ďalšej časti vzťahováckeho špeciálu pripraveného pri príležitosti Národného týždňa manželstva. Jeho tohtoročné motto je: Bezpečne v manželstve. Práve preto vám celý tento týždeň predstavujeme 7 riešení na 7 nebezpečenstiev, v ktorých sa ocitajú naše...

preèítajte si viac
Ako spoznáte, že váš vzťah sa rúti do záhuby

Ako spoznáte, že váš vzťah sa rúti do záhuby

Štyria jazdci apokalypsy sa objavujú v Novom zákone ako metafora pre koniec všetkých čias. John Gottman – autor 4 jazdcov apokalypsy - si vo svojej práci túto metaforu vypožičal pre označenie nebezpečných situácií, ktoré sa môžu objaviť v partnerskej komunikácii a...

preèítajte si viac

Uhádni 3 stratégie, ktoré vo vašom vzťahu fungujú pre zmierenie po hádke.

Hádaj, čo tvojmu partnerovi dodáva odvahu a silu v ťažkých chvíľach.

Uhádni 2 veci, podľa ktorých tvoj partner usudzuje, že váš vzťah napreduje.

Hádaj, podľa čoho tvoj partner môže poznať tvoju vytrvalosť vo vzťahu.