fbpx
Sebariadenie
Schopnosť riadiť vlastný život je jedna z kompetencií, ktoré prinášajú spokojnosť do partnerského vzťahu. Zdá sa vám to zvláštne? Áno, možno to zvláštne znie, uznávam. Veď predsa sebariadenie je o jednotlivcovi – riadení jeho osobného života – čo to má s partnerstvom a životom vo dvojici?

Sebariadenie zahŕňa množstvo zručností, ktoré ovplyvňujú to, ako tvoríme naše vzťahy i to, ako sa iní vo vzťahu s nami cítia.

Ak niekto pozná vlastné hodnoty, má zdravú sebadôveru, dokáže jasne definovať a vytrvalo napĺňať svoje ciele, efektívne riadi svoj čas práce i oddychu, vie sa oceniť i pracovať tímovo, potom vieme, čo môžeme od neho očakávať, ako sa k nemu pripojiť. Svojím životným štýlom akoby vytváral bezpečie pre vzťahy, do ktorých vstupuje.

Druhí môžu s prehľadom vnímať ako funguje, čo je pre neho dôležité. Je viditeľné, že jeho napredovanie a životné šťastie sú výsledkom jeho snaženia. Je v aktívnej roly tvorcu života a nie v roly čakateľa na niekoho, kto ho urobí šťastným a naplneným. Ak tomu tak nie je, partnerské vzťahy trpia prítomnosťou nereálnych očakávaní a opakovaných nárokov i sklamaní.

Vedomé riadenie vlastného života prináša obrovskú dávku slobody do partnerského vzťahu. Jediným zdrojom šťastia totiž nie je partnerský vzťah. Tvorí ho viacero pilierov, ktoré si jednotlivec sám buduje.

Prevzatie zodpovednosti za vlastný život veľmi napomáha v časoch, kedy v partnerskom vzťahu nejde všetko hladko, keď prežívame obdobie, ktoré nás vyčerpáva. Ak vtedy máme viaceré zdroje, kde čerpáme energiu, dokážeme sa rýchlejšie zregenerovať a priniesť túto energiu do vzťahu.

7 dní / 7 minút: Egocentrizmus – tichý zabijak

7 dní / 7 minút: Egocentrizmus – tichý zabijak

Pri príležitosti Národného týždňa manželstva prináša Vzťahovo 7-dielnu sériu článkov a podcastov, ktorej cieľom je rozvinutie tohtoročnej témy kampane: Bezpečne v manželstve. Budeme sa baviť o siedmich nebezpečenstvách v manželstve, ale aj o siedmich riešeniach, ktoré...

preèítajte si viac
Ako byť pozitívne naladení v partnerskom vzťahu

Ako byť pozitívne naladení v partnerskom vzťahu

V šťastných chvíľach, keď ide všetko tak, ako by sme si to predstavovali, kráčame životom s ľahkosťou, úsmevom na perách a iskrou v očiach. Povedzme si však pravdu, partnerský vzťah je zaujímavou mozaikou nielen tých šťastných, ale aj náročných chvíľ, ktoré preveria...

preèítajte si viac

Uhádni aspoň 3 voľnočasové aktivity – hobby, ktoré má rád tvoj partner.

Hádaj, aké osobné po/kroky by chcel tvoj partner urobiť.

Uhádni, aký je najväčší hrdina, vzor, idol tvojho partnera.

Uhádni aspoň 2 životné sny, o ktorých tvoj partner sníva.