fbpx
Zvládanie stresu
Naučiť sa zvládať situácie vyvolávajúce stres je v dnešnej dobe kľúčové. Táto zručnosť je dôležitá nielen pre každého jedného z nás, ale aj v partnerstve. Partneri sú totiž prepojení navzájom v mnohých dôležitých aspektoch života i v množstve malinkých detailov každodennosti. Zaplavenie stresom až panikou je ako vírus skákajúci z osoby na osobu, zo situácie na situáciu, zo slova na slovo so zvyšujúcou sa razanciou. Od tejto vlny tsunami je už blízko k obviňovaniu, kritizovaniu a zraňujúcej hádke.

Manželské stresy pramenia obvykle zo situácií, ktoré sa udejú v práci, s deťmi, v širšej rodine či susedskej komunite. Stres môže vyvierať aj z nesplnených očakávaní, nenaplnených potrieb alebo z obyčajnej rôznorodosti partnerov. Zdrojov by sme mohli vypočítavať ešte dosť dlho. To, čo je dôležité, je fakt, že neriešené stresové situácie vplývajú veľkou mierou na spokojnosť partnerov vo vzťahu. Dokonca sú často aj príčinou kríz, až rozvodov.

Ak sa teda postaviť efektívne stresu? Potrebujeme sa naučiť zvládať stres na dvoch úrovniach: tej individuálnej a na úrovni vzťahu. Vedieť zachytiť signály stresu, upokojiť sa a nájsť pevnú pôdu pod nohami, sú základom „skrotenia“ stresových situácií. Umenie identifikovať stresovú reakciu u svojho partnera a primerane na ňu reagovať, je prvým krokom pre zvládanie stresu v partnerstve. Prekonanie zaplavenia je štartovacia čiara pre efektívne riešenie problémov a situácií, ktoré stres vyvolali. Na spoločné problémy nezaberá totiž spoločný stres, ich riešením sú spoločné ciele a stratégie ako ich dosiahnuť.

7 dní / 7 minút: Vyhorenie vo vzťahu

7 dní / 7 minút: Vyhorenie vo vzťahu

Syndróm vyhorenia je v odbornej literatúre opisovaný ako úplné fyzické a psychické vyčerpanie, ktoré vzniká dôsledkom dlhodobého pôsobenia stresu a nedostatočného vyrovnávania sa so záťažou. S vyhorením sa stretávame väčšinou pri pomáhajúcich profesiách, kde je dôraz...

preèítajte si viac
Ako ustáť ťažké časy

Ako ustáť ťažké časy

Život je nepredvídateľný. Ako sa hovorí: „Človek mieni, pán Boh mení.“ V tomto duchu nám život hádže do cesty množstvo krásnych vecí, ale aj množstvo prekážok, často náročných, akoby nad naše sily. Kým z tých krásnych sa dokážeme tešiť, prijať prekážky a naučiť sa ich...

preèítajte si viac

Uhádni 3 veci, ktoré vám vo vzťahu pomáhajú zvládať aj tie ťažšie chvíle.

Uhádni, na čom spoznáš, že tvoj partner má nejaký osobný alebo pracovný problém.

Vyjadri partnerovi 2 užitočné veci, ktoré si sa od neho počas vášho vzťahu naučil.

Uhádni, čo na tvojho partnera zaberá, keď má zlý deň a necíti sa dobre alebo má zlú náladu.